Корисничко име Лозинка Пријави се

Сопственост

SL CLUB (ДПУ СПОРТ-ЛАИФ ГЕЈМИНГ ДОО Скопје) е трговско друштво во приватна сопственост, официјално регистрирано во септември 2018 година. Седиштето на компанијата е лоцирано во Скопје.

Трговска дејност и основни податоци
Нашата примарна дејност е од областа игри на среќа, поточно посебни игри на среќа во автомат-клуб, како и онлајн игри на среќа во сегментот на добиената лиценца. 
ДПУ СПОРТ-ЛАИФ ГЕЈМИНГ ДОО Скопје е носител на Лиценца за посебни игри на среќа во автомат-клуб под број 45-3044/1 од 21.05.2019 година, издадена од Влада на Република Северна Македонија.


Основни податоци
Назив: Друштво за промет и услуги Спорт-Лаиф Гејминг ДОО Скопје 
Седиште: Бул. „Борис Трајковски“ бр. 198A, 1000 Скопје
Матичен број: 7309856
Телефон: 077 728 333
Е-пошта: contact@slclub.com.mk


Историјат
Компанијата е основана како дел од SPORT LIFE групацијата, која во земјата и интернационално оперира во областа на приредување на игри на среќа од далечната 2002 година, првенствено со приредување на посебни игри на среќа во обложувалници (Sport Life обложувалници). Првата локација за остварување на дејноста е во Скопје, со отворање на првиот автомат-клуб Скопје Слога.